RAID-Controller

Artikel-Nr. 038317 / ETACF2GF-L

Technische Daten

DX60S5 Contr.x1 FC 2Port 8Gx1,Controller module for DX60 S5,(8Gbit/s, FC, 2port, 4GB memory incl.)

Bitte melden Sie sich an, um den Preis zu sehen

Artikel-Nr. 038316 / ETACH2GF-L

Technische Daten

DX60S5 Contr.x1 FC 2Port 16Gx1,Controller module for DX60 S5,(16Gbit/s, FC, 2port, 4GB memory inc.)

Bitte melden Sie sich an, um den Preis zu sehen

Artikel-Nr. 038319 / ETACL2GF-L

Technische Daten

DX60S5 Contr.x1 iSCSI 2Port 1G-Tx1,Controller module for DX60 S5,(1Gbit/s, iSCSI, 2port, 4GB memory)

Bitte melden Sie sich an, um den Preis zu sehen

Artikel-Nr. 046503 / ETACU2GF-L

Technische Daten

Controller module for DX60 S5(1CM, 16 Gbyte Cache, 10Gbit/s, iSCSI, 2ports, RJ-45)

Bitte melden Sie sich an, um den Preis zu sehen

Artikel-Nr. 038320 / ETACA2GF-L

Technische Daten

DX60S5 Contr.x1 SAS 2Port 12Gx1,Controller module for DX60 S5,(12Gbit/s, SAS, 2port, 4GB memory)

Bitte melden Sie sich an, um den Preis zu sehen

Artikel-Nr. 038347 / ETACD0EF-L

Technische Daten

DX100S5 Add. Controller, no IFCard,ETERNUS DX100 S5 Controller Module

Bitte melden Sie sich an, um den Preis zu sehen

Artikel-Nr. 045177 / ETAM21F-L

Technische Daten

DX200S5 32G Mem.set 1Contr16x2DIM

Bitte melden Sie sich an, um den Preis zu sehen

Artikel-Nr. 045178 / ETAM23F-L

Technische Daten

DX200S5 64G Mem.set 1Contr32x2DIM

Bitte melden Sie sich an, um den Preis zu sehen

Artikel-Nr. 045172 / ETACD0FF-L

Technische Daten

DX200S5 Add. Controller, no IFCard

Bitte melden Sie sich an, um den Preis zu sehen

Artikel-Nr. 043978 / S26361-F4042-L113

Technische Daten

-

Bitte melden Sie sich an, um den Preis zu sehen

Artikel-Nr. 032488 / S26361-F5243-L115

Technische Daten

-

Bitte melden Sie sich an, um den Preis zu sehen

Artikel-Nr. 045611 / S26361-F4042-L610

Technische Daten

-

Bitte melden Sie sich an, um den Preis zu sehen